Guziki

Status prawny

Szkoła Podstawowa nr 13 im. Kolejarzy Polskich w Zduńskiej Woli jest jednostką organizacyjną nieposiadająca osobowości prawnej.

Działalność szkoły regulują następujące akty prawne i dokumenty:

  1. ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2017r., poz. 2198 ze zm.),
  2. ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe ( Dz. U. 2017 r. poz.59),
  3. ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 60),
  4. ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 i 2203),
  5. ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz U. z 2017 r., poz. 1875),
  6. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077),
  7. akt założycielski - uchwała nr XLV/463/17 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 27 października 2017 r.,
  8. uchwała nr XLV/473/17 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 27 października 2017 r. w sprawie wspólnej obsługi jednostek oświatowych Miasta Zduńska Wola,
  9. Statut Szkoły.

STATUT-tekst jednolity z dn. 28.05.2018 r.

Metadane strony

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

30-05-2018 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 162