Guziki

Struktura własnościowa, majątek

Szkoła Podstawowa nr 13 jest jednostką organizacyjną Miasta Zduńska Wola, nie posiadającą osobowości prawnej. 

Mienie Szkoły stanowi mienie komunalne.

Majątek - Stan na dzień 31.12.2017 r.

Metadane strony

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

27-05-2018 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 58